SALAMAT

Ang isang malaking pasasalamat sa lahat na gumawa ng aming pagtanggap na Migrathon isang tagumpay!

Manatiling nakatutok para sa aming susunod na Migrathon, na kung saan ay nakatuon sa mga malikhaing produkto.

PHOTOS   SIGN UP

NAB Genpact