Buhay

Impormasyon at kung paano para sa pag-aayos sa iyong bagong buhay sa iyong bagong tahanan.

Narito kung paano ito gumagana
Lahat sa iyong mga kamay
Sabihin sa amin kung ano ang kailangan mong tumira sa Australya, tulad ng - pagbabangko, pagbubuwis, mga kinakailangan sa pagmamaneho, pampublikong sasakyan, aming mga beach, at marami pang iba ...
Australian Migrant Journey

Walang naiwan.

Ang kuwento ni Francis Deng ng pagbabata at pag-asa, mula sa Sudan hanggang Ethiopia sa Australia. Ang isang kuwento ng pagtitiyaga na namumunga.

Australia's migrant and refugee onboarding app

Now available for download!
Life. Careers. Community.